Cập nhật tiến độ xây dựng dự án HPC Landmark 105 vào 26/12/2015

Ngày 26/12/2015, Tại công trường xây dựng của dự án HPC Landmark 105 nhộn nhịp công nhân thi công để đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.
Hiện tại dự án HPC Landmark 105 đã thi công xong sàn tầng 3, và đang chuẩn bị đổ cột xây dựng sàn tầng 4

Dưới đây là một số hình ảnh chụp thực tế tại công trường thi công của dự án ngày 26/12/2015:

Tại dự án đặt đồng hồ đếm ngược thời gian dự án hoàn thành còn 595 ngày

Từ đường Lê Văn Lương nhìn vào dự án, khung sắt các cột đang bắt đầu được dựng lên

Từ phía đằng sau dự án nhìn vào thì số lượng các cột đã lên tầng 4 gần xong khá nhiều,
dự kiến chỉ trong 2 - 3 ngày nữa dự án sẽ bắt đầu đổ sàn tầng 4