Cập nhật tiến độ xây dựng dự án HPC Landmark 105 ngày 19/12/2015

Sau gần 2 tháng khởi công xây dựng lại, Chung cư HPC Landmark 105 đã thi công gần xong sàn tầng 3. Với số lượng công nhân duy trì ổn định và tiến độ thi công ngày và đêm vẫn được duy trì theo đúng như kế hoạch đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh cập nhật tiến độ thi công dự án ngày 19/12/2015: