Cập nhận tiến độ xây dựng dự án HPC Landmark 105 ngày 07/12/2015

Dự án HPC Landmark đang được chủ đầu tư Hải Phát đẩy rất nhanh tiến độ xây dựng để lấy lại niềm tin với khách hàng
Khởi công lại dự án từ tháng 9/2015, tính đến ngày hôm nay các tòa của dự án HPC Landmark 105 đã thi công xong sàn tầng 2. Với tiến độ thi công ngày đêm 6 ngày/sàn, dự kiến đến tết âm lịch dự án sẽ cơ bản đổ xong sàn tầng 10.
Được huy động lượng lớn công nhân tại công trường, Chủ đầu tư Hải Phát Thủ Đô đang và nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án để lấy lại niềm tin nơi khách hàng.
Dưới đây là một số hình ảnh cập nhật tiến độ thi công dự án ngày 07/12/2015: